Knieartrose & prothesiologie

Woensdagavond 8 juni 2022 door Dr. Bert Boonen en Tom Ehlen, MSc.

20.00

Waar gaat deze webinar over?

Woensdagavond 08 juni 2022 heeft Dr. Bert Boonen, orthopedisch chirurg in het Zuyderland MC, ons meer verteld over het zorgpad knieartrose en zijn de indicaties en procedures voor prothesiologische behandeling verder toelicht. Tom Ehlen heeft de fysiotherapeutische behandeling nader besproken.

Dit webinar is georganiseerd in samenwerking met VEJOS. VEJOS is een vereniging gericht op masterstudenten geneeskunde, artsen en arts-onderzoekers met een interesse in de Orthopedie en/of Sportgeneeskunde.

VEJOS maakt onderwijs over de Orthopedie en Sportgeneeskunde toegankelijk voor medische young professionals. Daarnaast vormen zij de brug tussen zowel de specialismen Orthopedie en Sportgeneeskunde, als tussen deze specialismen en de medische industrie. Hiertoe organiseert zij lezingen, masterclasses, workshops werkbezoeken en andere samenkomsten waarbij theoretische vakkennis, anatomie, beeldvorming, praktische vaardigheden en onderzoek centraal staan.